3 PARAAN NA MAAARING GAWIN SA BAHAY PARA MAPAALIS ANG MGA DAGA

SPONSORED LINKS
Walang sasama pa sa pagsakop ng napakaraming daga sa iyong tahanan. Ang mga daga ay naninirahan sa mga maruming lugar at sadyang mapanira at delikado.Nagdudumi sila kahit saan na nakakalason sa tao and nagdadala ng mga nakakamatay na mga sakit.
Hindi rin ito mabuti sa paligid ng mga bata at mga alaga.

Ang mga daga ay dumarami ng napakabilis – ang isang babaeng daga ay puwedeng magkaroon ng 15 hanggang 22 na mga anak taun-taon, at kapag hindi malunasan ang kanilang pagdami sa madaliang
oras, posibleng magkaroon ka ng daan-daang mga daga sa iyong tahanan.

Ang karamihang tao ay tumatawag ng exterminators para alisin ang mga peste sa bahay pero ito ay
matagalang trabaho, magastos at delikado. Kung minsan hindi rin ito epektibo. Sa
kabutihang-palad, merong mga natural na pamamaraan para dito.

Ang mga kemikal na ginagamit para alisin ang mga daga ay delikado, at dahil dito ay kinakailangan
mong umalis ng bahay ng ilang araw kapag nagsimula na ang proseso ng paggamit ng mga sinasabing kemikal. Gayunman, merong pa ring natitirang mga maliliit na desetso ng kemikal sa iyong tahanan na posibleng makaapekto sa iyong kalusugan.

Dahil dito dapat mong sundin itong mga natural na paraan para mapaalis ang mga daga sa iyong tahanan:

Soda

Ang mga daga ay hindi kayang magdighay, kaya maglagay ka ng ilang mangkok na puno ng soda sa
ilang lugar na alam mong dadaanan ng mga daga.  Kapag lumabas sila at ininom ito ay ikakasawi nila.

Plaster

Gumawa ka ng timplang merong harina, asin at plaster at ilagay ito sa lugar na palagi nilang
dinadakoan. Ang mga daga ay kumakain ng kahit ano at kasama dito ang iyong tinimpla. Dahil ito ay
napaka-alat, uuhawin sila pagkatapos nila itong kaiinin pero kapag uminom sila ng tubig ang
plaster sa loob ng kanilang katawan ay titigas at ito ang magagin sanhi ng kanilang pagkasawi.

Tsokolate at plaster

Ang paraang it ay gumagana parehas ng nakalipas na solusyon, pero base ito sa tsokolate na hindi
kayang tiisin ng mga daga.

Sundin lamang ang ilang mga paraang ito at mabilisan ang iyong pagpapalayas sa mga daga sa iyong
tahanan.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments