8 SIGNS NA NAGKAROON KA NG STROKE AT DI MO ALAM. WAG PABAYAAN ANG MGA SINTOMAS NA ITO.

SPONSORED LINKS
Kailangan ng oxygen at dugo ng utak para gumana ito ng maigi. Kapag ang blood vessels na patungo sa utak ay naharangan, maaaring magsimula itong dumugo at magsanhi ng stroke.Merong dalawang uri ng stroke – hemorrhagic at ischemic. Kapwa itong nakamamatay, dahil ang maagang sintomas nito ay karaniwang isinasawalang-bahala. Pang-lima ang stroke sa leading death
causes sa USA, at dahil dito’y importanteng matuklasan kung meron ka nito ng maaga. Ito ang ilan
sa maagang sintomas ng stroke:

HEADACHES AND MIGRAINES

Bagaman silay karaniwang nararanasan lamang, ang patuloy ng sakit sa ulo at pagkahilo ay maaaring sintomas ng stroke. Kapag madalas mo silang maranasan kompara sa dati, dapat kang magpatingin sa doktor para malaman kung meron kang seryosong kalagayan.

FATIGUE

Ang biglaang pagkapagod na nagtatagal ay isa ding palatandaan ng stroke. Isa ito sa karaniwang
hindi pinapansin na sintomas at dapat seryosohin.

Ang American Stroke Association ay nagmungkahi ng pagtuto ng FAST acronym para malaman ang
sintomas ng stroke. Ang FAST ay nangangahulugang:

F – face drooping on one side; ang kabilang mukha ay biglang naglaylay
A – arm numbness; pamamanhid ng braso
S – speaking difficulties; hirap sa pananalita
T – timing is very important for strokes; kapag nakitaan mo ng senyales ng stroke agarang humingi
ng tulong!

ITO ANG IBA PANG SINTOMAS NA DAPAT MO RING MATYAGAN:

Hirap ng paningin sa isang mata lamang
Hirap isagunita ang nakaraan at sa pag-isip

Kung na-stroke, ang utak ay walang supply ng oxygen at dugo at maaaring magresulta sa pagkalito
at hirap sa pananalita.

Kapag namatyagan mo ang ilang sintomas na nakasulat sa article na ito, kailangan mong kumilos ng
mabilis sa paghingi ng tulong at pagtawag ng ambyulansya dahil maaari itong ikamatay ng tao!
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments