ANG LAMOK AT IPIS AY PATAY AGAD DAHIL SA SIMPLENG HOMEMADE RECIPE NA ITO!!!

SPONSORED LINKS
Maraming tao ang gusto ang taglamig dahil protektado sila laban sa lamok at ipis sa panahong ito. Kapag sobrang lamig ang mga insektong ito ay wala na.Sa taginit maraming tao ang gumagastos ng malaking pera para sa mga produktong panlunas sa problema sa mga ipis at lamok.

Ang mga insektong ito ay napaka-delikado at kapag dumapo ito sa iyong pagkain ay maaaring magdulot ng maraming uri ng impeksyon at sakit.

Tila impyerno ang isang bahay kapag sobrang dami ang mga insektong ito dito. Pero ang ilang commercial na produkto ay hindi man lang epektibo para masugpo ang mga ito. Nirerekomenda namin ang isang homemade recipe na ito para sa ikakalunas ng iyong problema sa murang halaga lamang.

PARA SA HOMEMADE RECIPE NA ITO KAILANGAN MO NG MGA INGREDIENTS NA:

1. ½ a cup of vegetable oil
2. ½ a cup of shampoo
3. ½ a cup of vinegar

PAANO IHANDA AT GAMITIN:

1. Kumuha ng isang spray bottle at ilagay lahat ng sangkap dito, ihalo silang mabuti.
2. Pagkatapos nito ay i-spray lamang sa buong bahay at kahit sa iyong garden.
3. Ulitin ito araw-araw hanggang mapapansin mo agad ang epekto.
4. Ang lamok at ipis ay maglalaho at ang tahanan mo ay magiging protektado sa mga insekto.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments