ANG PINAGSAMANG LEMON AT COCONUT OIL MIXTURE AY MAIBABALIK ANG DATING KULAY NG IYONG BUHOK!

SPONSORED LINKS
Ang kulay ng buhok ay nakadepende sa pigment cells na nasa ibaba ng hair follicles. Kapag ang katawan ay bumaba sa produksyon nito, ang buhok ay mawawalan ng kulay at magiging puti.Maaari mo itong pigilan sa pagprotekta sa hair follicles at alagaan ang balat sa ulo. Kapag malusog ang pigment cells, maiiwasan mong pumuti ang iyong buhok ng matagal.

Ang pagputi ng buhok ay dulot ng maraming dahilan tulad ng radiation, chemotherapy, concentrated hair dyes, electric dryers, genetic disorders, malnutrition, nutritional deficiency, hyperthyroidism at hormonal imbalance.

The hair dyes can help you to cover the gray hair, but they are full of chemical substances that can damage the hair. The best way to protect it is to use natural products.

Ang mabisang gawin mo ay ang paggamit ng mga natural na paraan at sa article na ito ay mababasa mo kung paano ka matutulongan ng dalawang sangkap lamang. Ito ay ang lemon juice at coconut oil.

The coconut oil has anti-microbial properties, medium-chain fatty acids and lauric acid. They condition the scalp, re-grow the hair and strengthen the hair. It also reduces the protein loss and reverses gray hair as it is rich in antioxidants. The lemon juice prevents white hair and it has vitamin B and C and phosphorus that treats the cause of gray hair ad nourishes the hair.

Ang lemon juice ay pinipigilan ang pagputi ng buhok dahil sa laman nitong vitamin B, vitamin C at phosphorus at pinapangalagaan din ang kalusugan ng ating buhok.

MGA SANGKAP:

Three tbs. ng lemon juice (fresh)
50 milliliters ng coconut oil (organic)

PAGHANDA AT PAGGAMIT:

Ipagsama ang mga sangkap at gamitin sa buhok. Masahihin ang scalp at pabayaan ito ng 1 oras bago hugasan gamit ang shampoo.

Ulitin ito bawat linggo at siguradong mamangha ka sa resulta.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments