ANG MGA SAKIT NA ITO AY DAHIL SA MICROWAVE OVENS AT MAAARING HINDI MO NALALAMAN!

SPONSORED LINKS
Ang mga microwave ovens ay gumagamit ng electromagnetic pulse sa mga pagkain para mapagalaw ang molecules nito at upang uminit sila sa pamamagitan ng microwave radiation.Ang Magnetron na nasa loob ng microwave ang gumagawa ng wave energy o radiation na ito. Ang wave energy na ito ay ginagawang positive to negative ang polarity ng food molecules. Ito ay nagbabago ng milyun-milyong beses bawat segundo sa loob ng microwave oven. Ang polarized food molecules ay ginagawang mag-radiate sa pare-parehas na frequency sa milyun-milyong beses bawat segundo. Pinapainit nito ang pagkain at kasabay nito ay nagdudulot ng tinatawag na ‘structural isomerism’ - o pagkasira ng food molecules.

Isa pag-aaral ng Swiss na pinangunahan ni Dr. Hans Hertel, isang biologist at food scientist, at nalaman nito ang mga epekto ng microwaved food. Sa loob ng 8 linggo, 8 katao ang nakatira sa isang controlled environment at paminsan-minsan ay kumain ng hilaw na pagkain, mga pangkaraniwang lutuin at microwaved foods. Isina-ilalim din sa pagsusuri ang kanilang blood samples pagkatapos nilang kumain. Dito natuklasan na ang microwaved foods ay nagdulot ng matinding pagbabago sa kanilang blood chemistry.

ANG MGA PANGANIB NG ELECTROMAGNETIC RADIATION (EMF)


Nagtaka ka ba na ang pagkain na niluto sa microwave ay hindi pantay ang pagkaluto kapag inalis na ito sa microwave?

Nangyayari ito dahil ang microwave ay gumagana lamang sa parte na may water molecules at dahil hindi lahat ng parte ng pagkain ay parehas ang laman na tubig kaya ang pagkaluto nila ay hindi pantay.

Isang pag-aaral ang ginawa sa Stanford University para malaman ang epekto ng pag-microwave sa breast milk. Isa sa mga scientists ang nagsabi na “Ang pag-microwave ng gatas ng tao, kahit sa mababang settings, ay maaaring makasira sa mga mahahalagang disease-fighting na katangian nito.”

Sinabi rin nila na maliban sa init ng dulot ng microwave ay marami rin ang nakita nilang hindi mabuting pagbabago sa gatas.

Noong taong 1976, ipinagbawal ng Russia ang microwaves dahil sa mga negatibong epekto nito sa kalusugan ng tao.

Ang pagkain na madalas niluto sa microwave ay maaaring magdulot ng permanenteng pagkasira ng utak sa pamamagitan ng “shorting out” ng electrical impulses sa utak.

Ang palaging pagkonsumo ng microwaved foods ay pwede ring pataasin ang dami ng cancerous cells sa dugo ng tao.

Pinapababa rin nito ang mga minerals, vitamins at nutrients sa pagkain at wala na halos mapupunta sa katawan ng tao. Nagiging sanhi din ito ng pagkakaroon ng stomach at intestinal cancerous growths (tumors). Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming tao ang may colon cancer sa America.

Ang patuloy na pagkain ng microwaved foods ay maaaring ring magdulot ng immunse system deficiencies dahil sa pagbabago ng lymph glands at serum.

Ito rin ay sanhi ng kawalan ng memorya, hirap mag-pokus, pagiging emosyonal at pagbaba ng talino. Ang pag-microwave ng gatas at cereal grains ay maaaring sanhi para magbago ang kanilang amino acids at maging carcinogens.

Ang paglusaw gamit ang microwave sa nagyelo na mga prutas ay pinapabago ang kanilang glucoside at galactoside para maging carcinogenic substances. Kahit maikling pagkababad ng hilaw, niluto o malamig na gulay dito ay magbabago ang kanilang plant alkaloids para maging carcinogens.

Sa kabuuan, ang paggamit ng microwave ay nakakapagdulot ng kanser at iba pang mga seryosong sakit. May kakayahan itong alisin lahat ng pakinabang sa ating mga pagkain at makasira sa ating katawan.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments