ANG NATURAL NA PANLUNAS NA ITO AY KAYANG TANGGALIN LAHAT NG PARASITES SA KATAWAN MO!

SPONSORED LINKS
Ang mga parasitiko ay kayang mahawaan ang tao kahit saan. Nabubuhay ang mga ito sa loob ng mga tao at hayop.


Ang ilang uri ng insekto, uod at single-celled na mga organismo ay nakakapagdulot ng impeksyon.


Minsan ang mga tao ay makakaranas ng isang life threatening na impeksyon sa mga parasitiko na ito. Ang pangunahing dahilan ng mga parasitic diseases ay mga Protozoa at Helminths.

Ang mga protozoa ay mga single-celled na organismo na parang maliliit na mga hayop – nanghuhuli sila at umiipon ng ibang microbes para sa pagkain. Maraming protozoa sa intestinal tract mo pero ito ay hindi nakasasama. Ang iba ay nakakapagdulot ng sakit tulad ng giardia o malaria.

Ayon sa Mayo Clinic, ang protozoa ay madalas ginugugol ang kanilang life cycle sa labas ng tao o iba pang hosts, nabubuhay ito sa pagkain, sa lupa, tubig o sa mga insekto. Ang ilang protozoa ay pumapasok sa katawan sa papamagitan ng pagkain at inumin.

Ang mga helminths ang mga malalaking parasitiko. Kapag nakapasok ito o mga itlog nito sa katawan mo ay maaari itong manirahan sa iyong intestinal tract, baga, atay, balat at utak, at mabubuhay ito dahil sa nutrients sa katawan mo. Ang mga helminths ay tulad ng tapeworms at roundworms.

MAGPASURI KAAGAD KAPAG SA HINALA MO AY MAY PARASITE INFECTION KA O NARARANASAN MO ANG MGA SUMUSUNOD:


Kapag kinagat ka ng hayop o tao
Hirap sa paghinga
Pag-ubo na tumagal ng isang linggo
Madalas na pagbilis ng tibok ng puso
Pantal sa balat na kasama ang lagnat
Pamamaga
Malabong paningin o hirap makakita
Madala na pagsusuka
Kakaiba at matinding pananakit ng ulo
Maaari bang gawan ng lunas ito gamit ang natural na paraan?
Kapag nabigyan ka ng tamang diagnosis, simulan mong inumin ang simpleng tea na ito para maalis sa katawan mo ang mga parasitiko (Tingan ang video sa baba).

MGA SANGKAP:

1 clove na garlic
manipis na slice ng ginger

PREPARASYON:

Kudkurin ang ¼ clove ng garlic at ½ na slice ng ginger sa isang maliit na saucepan.
Magdagdag ng isang tasang tubig at painitan ito sa stove sa mahinang apoy.
Kapag kumulo na ito, alisin sa apoy at palamigin ng 5 minuto.
Ikunsumo ito 2-3 beses sa isang araw bago kumain.

TANDAAN:

Ang impormasyon na ito ay galing sa ibat-ibang indibidwal at organisasyon na maaaring iba ang pananaw para dito. Huwag itong gamitin bilang medical advice, diagnosis o gamot. Magkonsulta palagi sa isang healthcare provider para sa specific health needs mo.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments