ITO ANG ANIM (6) NA NAKABABAHALANG SINTOMAS NA NAGPAPAHIWATIG NA MABABANG ANTAS NG POTASSIUM SA KATAWAN NG TAO

SPONSORED LINKS
Ang potassium ay isang importanteng mineral para sa wastong pagtakbo ng buong katawan ng tao. Kapag mababa ang antas ng potassium sa katawan, ito ay makasisira sa kalusugan ng isang tao.Ito ay mahalaga para sa wastong paggana ng mga muscles sa katawan tulad ng puso. Kahit maliit lamang ang binaba nito ay malaki na ang magiging epekto nito sa muscles, nerves at kahit sa puso.

ITO ANG MGA 6 SINTOMAS NG MABABANG ANTAS NG POTASSIUM SA KATAWAN:


CONSTIPATION

Ang kakulangan sa potassium ay nagreresulta sa mga masamang epekto sa wastong tungkulin ng katawan tulad ng digestion process. Ito ay magdudulot ng cramping at abdominal bloating.

Gayunman, ang mababang antas ng potassium sa katawan ay hindi pangunahing dahilan ng bloating kaya kailangan mo ring malaman kung anong mga pagkain ang nagdudulot ng constipation.

PAKIRAMDAM AY BLOATED

Kung kulang sa potassium ang katawan, mahihirapan itong kontrolin ang antas ng sodium na magreresulta sa salt-induced bloating.

PALPITATIONS NG PUSO

Ang potassium deficiency ay sadyang delikado para sa kalusugan ng puso. Ito ay nagiging sanhi ng irregular heartbeat at kahit palpitations na hindi kaagad malalaman kung ano ang dahilan. Ang pagka-abala rin sa electrical impulses sa katawan na dulot ng potassium deficiency ay maaaring magdulot ng arrhythmia.

HIGH BLOOD PRESSURE

Dahil ang potassium ay nakababawas sa mga epekto ng sodium sa katawan ito ay mabisang gamitin para pangasiwaan o kontrolin ang antas ng blood pressure.

LUBOS NA PAGKAPAGOD

Para gumana ng mabuti ang bawat cell sa katawan mo ay kailangan ng potassium dahil makaka-apekto ito hindi lamang sa mga cells kung hindi sa mga organs din sa loob ng katawan mo.

Kung napapagod ka palagi kahit hindi ka naman sobrang kumikilos o nagtratrabaho ay subukang magpasuri sa doktor.

MAHAPDI O KAWALAN NG PAKIRAMDAM

Ang potassium ay mahalaga para mabuting kalusugan ng mga nerves at kung kulang ito ay maaaring maranasan mo ang mahapding sensasyon sa balat at kahit kawalan ng pakiramdam sa katawan.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments