NILALASON TAYO NITO ARAW-ARAW AT HINDI NATIN ITO ALAM!

SPONSORED LINKS
Bago natin simulan ang article na ito, gusto muna kitang tanungin kung gumagamit ka ba ng fabric softener? Kapag oo ang sagot mo ay dapat mong malaman na baka nasa panganib ka dahil lamang sa mabangong mga damit.Alam natin na ang mga advertisement ng mga fabric softener ay nagpapakita ng imahe ng ginhawa, sariwa at tamis. Pero ang katotohanan ay maraming laman na toxins at chemicals ang mga fabric softener na maaaring makapasok sa katawan mo sa pamamagitan ng paglanghap dito at magdudulot ng maraming uri ng sakit lalo na sa mga bata.

Ang fabric softeners ay gawa sa mga delikadong kemikal na tinaasan lamang sa pampabango. Ang mga pampabango na kemikal ay mahirap tanggalin dahil ginawa sila para kumapit ng matagal sa mga tela para manatili itong mabango ng mahabang panahon. Ito ay tinatawag na “fragrance substantivity” na nagsasabi kung gaano katagal manatiling mabango ang isang bagay at kung paano ito naapektuhan ng temperatura, humidity at iba pang mga kondisyon.

ITO ANG ILANG KARANIWANG TOXIC CHEMICALS NA MATATAGPUAN SA HALOS LAHAT NG FABRIC SOFTENERS:

ALPHA-TERPINEOL

Ito ay isang delikadong toxic chemical na maaaring maging dahilan ng maraming uri ng sakit tulad ng pagkahilo, pananakit ng ulo, pagkagutom, kawalan ng memorya, kawalan ng pakiramdam sa mukha, pananakit ng leeg at spine.

BENZYL ACETATE

Ito ay isang toxic substance na may kaugnayan sa pancreatic cancer. Ang vapors nito ay nakaka-irita sa mata at respiratory passages at maaari din itong ma-absorb sa balat.


BENZYL ALCOHOL

Maaari itong magdulot ng maraming uri ng problema tulad ng central nervous disorders, pananakit ng ulo, nausea, pagsusuka, pagkahilo at biglaang pagbaba ng blood pressure.

CHLOROFORM

Ito ay isang malakas na carcinogenic neurotoxin at maaaring magdulot ng maraming problema tulad ng pagkawala ng malay, nausea, pananakit ng ulo, pagsusuka at pagkahilo.

LINALOOL

Ang linalool ay isang narcotic, ito ay kilalang nagdudulot ng respiratory problems at kawalan ng muscle coordination.

Yan ang dahilan kung bakit mo dapat iwasan ang paggamit ng fabric softener at gumamit ng lamang ng mga natural na paraan para mas ligtas at mas epektibo din. Kung nakatulong sa iyo ang article na ito ay subukang ipaalam at ipakita din ito sa iyong mga kaibigan o kapamilya. Maraming salamat.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments