MGA SIMPLENG BAGAY NA MAGAGAWA MO KUNG INATAKE KA SA PUSO AT NAG-IISA KA LANG

SPONSORED LINKS
Hindi alam ng mga tao kung kailan sila aatakehin sa puso kaya mas mabuti kung matutunan mo ang ilang bagay para mas handa ka kapag nangyari ang sitwasyon na ito lalo na kung nag-iisa ka lamang at walang sinuman na maaaring tumulong sa iyo.Ang isa sa magagawa mo kapag nangyari ito ay ang self-help technique na kung tawagin ay “Cough CPR”.

Ang paraan na ito ay magagawa mo lalo na kung nahihirapan ka nang huminga para hindi ito magresulta sa malulubhang komplikasyon sa puso o seizures. Ang Cough CPR ay ang pagpuwersa mo sa sarili na umubo ng matindi at malakas para magpatuloy ang pagtibok ng puso mo.

Sa panahon na inatake ka sa puso ay ang una mong gagawin ay humingi ng tulong bago mo gawin ang Cough CPR. Hindi nito tuluyang mapipigilan ang pag-atake ng puso pero mabibigyan nito ng sapat na oras ang mga emergency assistance para matulongan ka ng mabuti.

Kung nangyari ng bigla ang abnormal na pagtibok ng puso o arrhythmia, posible ka pang makagawa ng ilang Cough CPR para magpatuloy ang pagtibok ng puso mo para mabigyan ng sapat na dugo ang utak para hindi ka mawalan ng malay hanggang may tumulong sa iyo.

Kapag dumating na ang emergency medical team, huminga ng malalim ng paloob at palabas habang pinupuwersa mo ang sarili mo na umubo ng mabilis ng hindi kukulang sa limang beses.

Makakatulong ito sa iyo para makaligtas ka kapag inatake ka o ang ibang tao sa puso. Ibahagi mo ang artikulo na ito sa ibang tao para malaman din nila ang importanteng impormasyon na ito. Maging maingat sa bawat sandali para mapanatili ang magandang kalusugan ng katawan.
SPONSORED LINKS
Loading...

0 comments